วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

คณะทำงานทีมหนุนเสริมภาคใต้

คณะทำงานทีมหนุนเสริมภาคใต้ ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่คณะทำงานและร่วมกันวางแผนการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ