วันพฤหัส, 16 กันยายน 2564

คณะทำงานทีมหนุนเสริมภาคใต้

คณะทำงานทีมหนุนเสริมภาคใต้ ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่คณะทำงานและร่วมกันวางแผนการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ