วันอังคาร, 19 มกราคม 2564

คณะทำงานทีมหนุนเสริมภาคใต้

คณะทำงานทีมหนุนเสริมภาคใต้ ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่คณะทำงานและร่วมกันวางแผนการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ