วันจันทร์, 30 มกราคม 2566

คณะทำงานทีมหนุนเสริมภาคใต้

คณะทำงานทีมหนุนเสริมภาคใต้ ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่คณะทำงานและร่วมกันวางแผนการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ