วันอาทิตย์, 4 ธันวาคม 2565

คัดกรอง เพื่อหา “ตัวจริง”นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น

สวัสดีทุกๆ ท่านอีกครั้ง แอดมินมีความยินดียิ่งที่จะได้นำเสนอภารกิจพิชิตทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 2 ปีการศึกษา 2564วันนี้ จันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีบูรณาการร่วมภารกิจ ประชาสัมพันธ์ ค้นหา คัดกรอง เพื่อหา “ตัวจริง”นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น เข้าพื้นที่โรงเรียนซับมงคลวิทยา ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาประถมศึกษามีเป้าหมายบรรจุผู้รับทุนที่โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา โรงเรียนบ้านสะพานยาว จำนวนโรงเรียนละทุนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มีเป้าหมายบรรจุผู้รับทุนที่โรงเรียนซับมงคลวิทยา และโรงเรียนบ้านศิลาทอง โรงเรียนละทุนเช่นกัน“รวม 4 ทุน”ในช่วงเช้า หลังจากการประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และตอบข้อซักถามแล้ว เราได้ร่วมกันวางแผนกิจกรรม โดยได้แบ่งทีมสัมภาษณ์ออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อร่วมกันสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองในเบื้องต้นก่อนการเข้าตรวจเยี่ยมบ้านของนักเรียนที่สมัครเข้าโครงการฯ ผู้สมัครจำนวน 16 คน นอกจากนี้ เรายังมีกลุ่มพิเศษอีก 2 กลุ่ม ที่ต้องสัมภาษณ์เจาะลึกผู้นำชุมชน ทั้ง สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการ คณะครู เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกมิติและถูกต้อง หลังจากเพิ่มพลังจากการทานอาหารกลางวันที่แสนอร่อย ใีมือคณะครูโรงเรียนซับมงคลวิทยาที่น่ารัก ในช่วงบ่าย ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการร่วมกันเข้าพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านของนักเรียนผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 ทีมใหญ่ แต่ละทีมมีบุคลากรของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยฯ ร่วมเข้าพื้นที่กับคณะครู และทีมผู้นำชุมชนตามที่ชี้เป้าแล้วในช่วงเช้า แม้ฝนตกปรอย ๆ ก็ไม่สามารถหยุดความตั้งใจของทีมค้นหาได้เลยแม้แต่น้อย เราสนุกและตื่นเต้นกับการทำงานเพื่อหา “ตัวจริง” ซึ่งค้นหาทุกคนแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้รับข่าวสารที่ชัดเจน จนถึงคนที่ไม่มาสมัคร เจาะลึกเชิงรุก เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติในการสมัครได้รับข้อมูลข่าวสารและโอกาสที่เท่าเทียมให้มากที่สุด วันนี้เราประทับใจในบรรยากาศในการค้นหา มีทั้งรอยยิ้ม รอยน้ำตาของผู้ให้ข้อมูล ญาติพี่น้อง ความคาดหวัง แม้กระทั่งคนข้างบ้าน ทุกสิ่งอย่าง ความหวัง ความตั้งใจ ความรู้สึก ซึ่งล้วนเป็นเรื่องในอนาคตอันใกล้ที่น่าติดตามอย่างยิ่ง ภารกิจวันนี้ ให้ทีมค้นหาต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุม ทุ่มเทเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และได้นักศึกษาทุนตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ต้องการสร้างคน เพื่อเป็นครูในท้องถิ่นใกล้บ้าน ต้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในวันนี้เป็นอย่างสูงลุยครั้งนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สายแรกจากเจ็ดสาย สายนี้ลุย 7 วันเต็ม เพื่อเอาประสบการณ์ไปถ่ายทอดกันต่อ