วันอาทิตย์, 4 ธันวาคม 2565

ทีมงานหนุนเสริมภาคใต้ ออก site visit

ทีมงานหนุนเสริมภาคใต้ ออก site visit โรงเรียนพื้นที่เกาะ ในอ.เกาะสมุยและอ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี