วันอาทิตย์, 27 กันยายน 2563

มิติใหม่ของกระบวนการผลิตครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ​ของ กสศ.

มิติใหม่ของกระบวนการผลิตครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ​ของ กสศ. มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ​เริ่มตั้งแต่กระบวนการค้นหาเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นอยากเป็นครู เพื่อให้ได้เรียนต่อและจบการศึกษากลับมาเป็นครูในพื้นที่ห่างไกลบ้านเกิดของตนเอง.การหยิบยื่นโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นอยากเป็นครูแล้ว นอกจากช่วยลดปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล ยังแก้ปัญหาการโยกย้ายของครูต่างถิ่นที่ต้องมาบรรจุในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยอีกด้วย ที่สำคัญครูที่มาจากชุมชนของตัวเอง จะมีความเข้าใจบริบท วัฒนธรรม ภาษา ของท้องถิ่นตนเองเป็นอย่างดี.นอกจากนี้น้องๆ ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ยังได้เรียนรู้และซึบซับความเป็นนักพัฒนาชุมชนไปกับหลักสูตรพิเศษที่เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนอีกด้วย.ที่สำคัญโครงการนี้เป็นการทำงานร่วมกันทั้ง รร.ต้นทาง รร.ปลายทาง สถาบันผลิตครู ตลอดจนชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ซึ่งจะช่วยให้ได้ครูที่จบออกมามีคุณภาพและตอบโจทย์ของแต่ละพื้นที่อย่างยั่งยืน.วันนี้ รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ ประธานอนุกรรมการกำกับทิศทาง กสศ. และคณะ ได้พาเหล่าสื่อมวลชนลงพื้นที่ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง เพื่อติดตามกระบวนการผลิตครูตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ