วันอาทิตย์, 4 ธันวาคม 2565

รับสมัครนักเรียนเพิ่มเติมในพื้นที่ “ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่”.

รับสมัครนักเรียนเพิ่มเติมในพื้นที่ “ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่”…นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรง สมัครได้ ณ โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า หรือ ส่งใบสมัครมาที่ kruraktin.cmu@gmail.com

📝