วันจันทร์, 30 มกราคม 2566

“ครูรัก(ษ์)ถิ่นไม่ใช่แค่สอนหนังสือ แต่ต้องเป็นนักพัฒนาชุมชน ทำเกษตรเป็น ต้องทำเป็นทุกอย่าง ต้องมีความเข้มแข็ง พัฒนาจุดเด่น จุดดีของชุมชน ให้มีอัตลักษณ์ของตัวเอง ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน”

27 พ.ย. 2020
ฐานะและความยากลำบากในชีวิตไม่อาจเป็นอุปสรรคขัดขวางการเดินหน้าสู่เป้าหมาย​หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจ คล้ายกับที่ น้องอิน-อินทิรา สุขใจ ซึ่งค้นพบว่าตัวเองอยากเป็นครู และพยายามฝึกฝนตั้งใจเรียน​จนวันนี้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ​ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่หนึ่ง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วกลับไปบรรจุเป็นครูในพื้นที่บ้านตัวเองเมื่อเรียนจบ."ครูรัก(ษ์)ถิ่นไม่ใช่แค่สอน