วันอาทิตย์, 5 ธันวาคม 2564

รายงานโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และโครงการหนุนเสริมการเรียนรู้ในสถานการณ์ COVID -19

06 ก.ย. 2020
1276

สำหรับโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมแล้ว สามารถรายงานโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และโครงการหนุนเสริมการเรียนรู้ในสถานการณ์ COVID -19 ได้จากตัวอย่างนี้ คู่มือการรายงานโครงการ https://www.youtube.com/watch?v=KHwHp6OVN18